پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ Thursday 25th of April 2019
ads
ads
ads
  6 ماه قبل     خبرآنلاین

ترامپ از زمان روی آمدن رفتار تند و تحقیرآمیزی با خبرنگاران داشته است.


ادامه خبر :