پنجشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸ Thursday 21st of March 2019
ads
ads
ads
  4 ماه قبل     ایسنا

‌یک تعزیه‌خوان گفت: هرچه ابزار و ادوات تعزیه به همان زمان قدیم‌ شباهت داشته باشد، بهتر است. در واقع سادگی و بکری در اجرای تعزیه‌ باعث جذابیت این هنر می‌شود.


ادامه خبر :