چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ عنوان سایت را وارد کنید Wednesday 21st of August 2019
عنوان سایت را وارد کنید
عنوان سایت را وارد کنید
عنوان سایت را وارد کنید
9 ماه قبل ایسنا

‌یک تعزیه‌خوان گفت: هرچه ابزار و ادوات تعزیه به همان زمان قدیم‌ شباهت داشته باشد، بهتر است. در واقع سادگی و بکری در اجرای تعزیه‌ باعث جذابیت این هنر می‌شود.


ادامه خبر :

ads

جدیدترین خبرها