جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷ Friday 16th of November 2018
ads
ads
ads
  7 روز قبل     ایسنا

رهبر جریان حکمت ملی عراق در بیانیه‌ای تجاوز اخیر به امنیت ساکنان موصل را محکوم کرد.


ادامه خبر :

برچسب خبرهای مرتبط