پنجشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸ Thursday 21st of March 2019
ads
ads
ads
  4 ماه قبل     تسنیم

مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان قم با بیان اینکه به زودی کاغذ با نرخ ارز دولتی بین ناشران قمی توزیع می‌شود، گفت: 800 تن کاغذ مورد نیاز ناشران قمی توسط تعاونی ناشران و اتحادیه چاپخانه داران به این استان وارد خواهد شد.


ادامه خبر :