پنجشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ Thursday 15th of November 2018
ads
ads
ads
  6 روز قبل     خبرآنلاین

توریسم آنلاین نوشت:رصدخانه ها مکانهای ویژه ای برای ستاره شناسی و علم نجوم هستند که بهترین دید از آسمان را دارند و اغلب در خارج از شهرها و در محیط های بدون آلودگی هستند.


ادامه خبر :

برچسب خبرهای مرتبط