دوشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۸ Monday 25th of March 2019
ads
ads
ads
  5 ماه قبل     خبرآنلاین

توریسم آنلاین نوشت:رصدخانه ها مکانهای ویژه ای برای ستاره شناسی و علم نجوم هستند که بهترین دید از آسمان را دارند و اغلب در خارج از شهرها و در محیط های بدون آلودگی هستند.


ادامه خبر :