دوشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۸ Monday 25th of March 2019
ads
ads
ads
  5 ماه قبل     تسنیم

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس خواستار ایجاد دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی در شهرستان اهر شد، گفت: دانشکده پرستاری این شهرستان بر اثر بی‌توجهی‌ها تعطیل‌شده است.


ادامه خبر :