پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ Thursday 25th of April 2019
ads
ads
ads
  6 ماه قبل     خبرآنلاین

دور جدید تحریم های اقتصادی ایران از چند روز قبل آغاز شده است ولی  هر روز اخباری در مورد معافیت های داده شده به برخی از کشورها و صنایع مخابره می شود. اخباری که نشان می دهد فشار تحریم های این دور امریکا با آنچه پیشتر گفته بود فاصله زیادی دارد.


ادامه خبر :