پنجشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ Thursday 15th of November 2018
ads
ads
ads
  6 روز قبل     ایرنا

مسکو – ایرنا – دومین کنفرانس بین المللی صلح افغانستان روز جمعه با حضور نمایندگان کشورهای تاثیر گذار منطقه از جمله ایران و هیات پنج نفره ای از گروه طالبان در مسکو برگزار شد تا برای آینده این کشور و ایجاد صلحی پایدار چاره ای اندیشیده شود.


ادامه خبر :

برچسب خبرهای مرتبط