پنجشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸ Thursday 21st of March 2019
ads
ads
ads
  4 ماه قبل     ایرنا

مسکو – ایرنا – دومین کنفرانس بین المللی صلح افغانستان روز جمعه با حضور نمایندگان کشورهای تاثیر گذار منطقه از جمله ایران و هیات پنج نفره ای از گروه طالبان در مسکو برگزار شد تا برای آینده این کشور و ایجاد صلحی پایدار چاره ای اندیشیده شود.


ادامه خبر :