پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ Thursday 25th of April 2019
ads
ads
ads
  6 ماه قبل     ایرنا

بیروت-ایرنا-شیخ «ماهر حمود» از علمای اهل سنت لبنان از موضع «سعد الحریری» نخست وزیر مامور به تشکیل کابینه این کشور در مخالفت با انتخاب وزیر سنی خارج از جریان تحت رهبری خود-المستقبل-انتقاد کرد و آن را غیرقابل قبول خواند.


ادامه خبر :