سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷ Tuesday 13th of November 2018
ads
ads
ads
  4 روز قبل     ایرنا

بیروت-ایرنا-شیخ «ماهر حمود» از علمای اهل سنت لبنان از موضع «سعد الحریری» نخست وزیر مامور به تشکیل کابینه این کشور در مخالفت با انتخاب وزیر سنی خارج از جریان تحت رهبری خود-المستقبل-انتقاد کرد و آن را غیرقابل قبول خواند.


ادامه خبر :

برچسب خبرهای مرتبط