شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷ Saturday 23rd of February 2019
ads
ads
ads
  3 ماه قبل     تسنیم

مدیر اداره مجامع، تشکل‌هایو فعالیت‌های فرهنگی می‌گوید: از بین 800 درخواست واصله از سال 94 تا 97‌، تاکنون 305 اثر مورد حمایت گرنت ایران قرار گرفته‌اند و 210 اثر نیز در نوبت بررسی قرار دارند.


ادامه خبر :