پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷ Thursday 13th of December 2018
ads
ads
ads
  1 ماه قبل     تسنیم

بر اساس بخشنامه سازمان مالیاتی، با توجه به ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم، در خصوص کارتهای بازرگانی یک بار مصرف، مشخصات مودی واقعی در رای هیئتهای حل اختلاف مالیاتی درج خواهد شد.


ادامه خبر :

برچسب خبرهای مرتبط