دوشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۸ Monday 25th of March 2019
ads
ads
ads
  4 ماه قبل     تسنیم

دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار خویشتنداری تمامی طرف ها در نوار غزه شد.


ادامه خبر :