دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸ عنوان سایت را وارد کنید Monday 22nd of July 2019
عنوان سایت را وارد کنید
عنوان سایت را وارد کنید
عنوان سایت را وارد کنید
8 ماه قبل ایرنا

تهران- ایرنا- معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی با اعلام خبر ایجاد و راه اندازی 9 مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جدید، گفت: داشتن محیط کار یا فراهم ساختن آن، ارائه تمهیدات لازم جهت اجرای دروس کاربینی و کارورزی و تبیین آینده دانش آموختگان برای ایجاد مراکز جدید الزامی است.


ادامه خبر :

ads

جدیدترین خبرها