دوشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۸ Monday 25th of March 2019
ads
ads
ads
  4 ماه قبل     ایرنا

الجزیره-ایرنا- شمار زیادی از ساکنان الجزیره پایتخت الجزایر امروز سه شنبه، رژیم صهیونیستی را یک قدرت پوشالی و بسیار آسیب پذیر دانسته و تاکید کردند، همانگونه که الجزایری ها اشغالگران فرانسوی را بیرون کردند، فلسطینی ها نیز می توانند صهیونیست ها را شکست دهند و از فلسطین بیرون کنند.


ادامه خبر :