دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷ Monday 17th of December 2018
ads
ads
ads
  4 هفته قبل     ایرنا

اردبیل- ایرنا- سالمندی در بیشتر جوامع به عنوان فرصتی است جهت انتقال تجربیات از نسل پرتجربه به نسل جوان و تکریم و تقدیر از انسان هایی که عمر خود را برای خدمت به جامعه صرف کرده اند، اما در کشور ما این فرصت هنوز بعنوان مشکل مطرح است.


ادامه خبر :

برچسب خبرهای مرتبط