یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸ عنوان سایت را وارد کنید Sunday 21st of July 2019
عنوان سایت را وارد کنید
عنوان سایت را وارد کنید
عنوان سایت را وارد کنید
8 ماه قبل ایسنا

"بیگ دیتا" یا "مه داده" از بسیاری جهات هنوز یک مفهوم جدید و ناشناخته است، با این حال، پتانسیل آن برای تجزیه و تحلیل انسان کاملا آشکار است که این پتانسیل آن را به بخشی جامع و کامل از برنامه‌ریزی و ایجاد شهرهای هوشمند تبدیل می‌کند.


ادامه خبر :

ads

جدیدترین خبرها