سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ Tuesday 19th of March 2019
ads
ads
ads
  4 ماه قبل     ایسنا

"بیگ دیتا" یا "مه داده" از بسیاری جهات هنوز یک مفهوم جدید و ناشناخته است، با این حال، پتانسیل آن برای تجزیه و تحلیل انسان کاملا آشکار است که این پتانسیل آن را به بخشی جامع و کامل از برنامه‌ریزی و ایجاد شهرهای هوشمند تبدیل می‌کند.


ادامه خبر :