یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷ Sunday 20th of January 2019
ads
ads
ads
  2 ماه قبل     ایرنا

مسئله سرقت ادبی و علمی در ایران چندی است اهمیت بیشتری پیدا کرده است، نه بواسطه افزایش حساسیت نظام علمی کشور، بلکه به دلیل گسترش بی رویه این موضوع در حدی که شامل سرقت یک کتاب کامل یا فصول اصلی یک کتاب و انتشار آن به نام مولف دیگری شده است. ذکر یک مفهوم یا یک جمله کوتاه متعلق به کس دیگری بدون ذکر منبع، مصداقی از یک سرقت علمی وادبی است، جتی نقل یک آمار و یک نمودار و تصویر، بدون ذکر منبع آن، مصداق یک سرقت ادبی است، چه برسد به ترجمه کتاب مولفی دیگر و انتشار آن به نام خودمان.


ادامه خبر :

برچسب خبرهای مرتبط