دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸ عنوان سایت را وارد کنید Monday 22nd of July 2019
عنوان سایت را وارد کنید
عنوان سایت را وارد کنید
عنوان سایت را وارد کنید
8 ماه قبل تسنیم

رئیس بهزیستی بهاباد از اجرای طرح غربالگری بینائی سنجی کودکان  3 تا 6 سال در این شهرستان خبرداد و گفت: در اجرای این طرح تا کنون 1200 نفر از کودکان 3 تا 6 سال معاینه شدند.


ادامه خبر :

ads

جدیدترین خبرها