یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸ عنوان سایت را وارد کنید Sunday 21st of July 2019
عنوان سایت را وارد کنید
عنوان سایت را وارد کنید
عنوان سایت را وارد کنید
8 ماه قبل تسنیم

سیدمحمود حسینی و عرفان کوچاری دو عکاس خبرگزاری تسنیم در جشنواره ملی عکس «ارتش و مردم‌یاری» عنوان اول و سوم را به خودشان اختصاص دادند.


ادامه خبر :

ads

جدیدترین خبرها