شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷ Saturday 23rd of February 2019
ads
ads
ads
  1 ماه قبل     ایسنا

ازدواج، امر زیربنایی و مهمی است که دوام جوامع و همچنین رشد و توسعه آینده کشورها، بستگی زیادی به آن دارد. پژوهشگران کشورمان با توجه به کاهش این امر در ایران، در پژوهشی به واکاوی دلالت‌های معنایی ازدواج نزد جوانان پرداخته‌اند.


ادامه خبر :