شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷ Saturday 23rd of February 2019
ads
ads
ads
  4 ماه قبل     تسنیم

استاندار آذربایجان شرقی گفت: به برکت همین اتفاقات کمک مردم در این استان افزایش یافته و با داشتن سال آبی خوب و برداشت گندم سه برابری از 180 هزار تن به 580 هزار تن امسال جمع آوری زکات استان نیز 41 درصد افزایش دارد.


ادامه خبر :