چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷ Wednesday 24th of October 2018
ads
ads
ads
  2 هفته قبل     ایرنا

ایرنا - سنندج - با حضور کودکان و خانواده های سنندجی هفته ملی کودک را در دامنه کوه آبیدر جشن گرفتند که در آن کودکان با نقاشی و ساخت کاردستی و پازیهای کودکانه این هفته را گرامی داشتند.*7


ادامه خبر :

برچسب خبرهای مرتبط