پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ Thursday 25th of April 2019
ads
ads
ads
  7 ماه قبل     تسنیم

شهادت قصه‌ای تکرار شدنی است؛ قصه این بار در خانواده‌ای اصفهانی در گوشه‌ای از نصف جهان رخ داده و به گلستان شهدا ختم شده است، همان جا که امروز قرار مادر و فرزندی است، قرار خواهر و برادری.


ادامه خبر :