سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷ Tuesday 23rd of October 2018
ads
ads
ads
  2 هفته قبل     ایسنا

رکابزن ملی پوش ایران گفت: با این وضعیت ارز تقریبا اینکه باشگاهی بخواهد تیم خود را به مسابقات برون مرزی اعزام کند، غیر ممکن است و فدراسیون هم آنچنان بودجه ای ندارد که بتواند به مسابقات مختلف تیم اعزام کند و اگر شرایط به همین شکل پیش برود، دوچرخه سواری ایران را باید تمام شده ببینیم.


ادامه خبر :

برچسب خبرهای مرتبط