یکشنبه ۴ فروردین ۱۳۹۸ Sunday 24th of March 2019
ads
ads
ads
  5 ماه قبل     ایسنا

رئیس انجمن خلاء ایران با بیان این که فناوری خلاء به خاطر ارتباط با رشته‌های گوناگون، علاقه‌مندان را به افزایش سطح دانش و آگاهی تشویق می‌کند، گفت: انجام پروژه‌های ملی مانند ساخت شتابدهنده در پروژه‌ چشمه نور ایران و ساخت تلسکوپ انعکاسی برای رصدخانه‌ ملی ایران بدون استفاده از سیستم خلاء غیرممکن بوده است، پس به علت تقاضای زیاد دریافت خدمات فناوری خلاء باید متخصصان و مسئولان نگاه ویژه‌ای به این دانش و فناوری داشته باشند.


ادامه خبر :