شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷ Saturday 23rd of February 2019
ads
ads
ads
  4 ماه قبل     تسنیم

مساله‌ میراث مالی آتاتورک در "ایش بانک" ترکیه بین سه حزب اصلی ترکیه٬ به یک جالش سیاسی جدی تبدیل شده است.


ادامه خبر :