چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷ Wednesday 24th of October 2018
ads
ads
ads
  2 هفته قبل     تسنیم

مساله‌ میراث مالی آتاتورک در "ایش بانک" ترکیه بین سه حزب اصلی ترکیه٬ به یک جالش سیاسی جدی تبدیل شده است.


ادامه خبر :

برچسب خبرهای مرتبط