پنجشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸ Thursday 21st of March 2019
ads
ads
ads
  1 هفته قبل     ایرنا

پکن - ایرنا - در حالی که تا سوم مرداد سال 98 یعنی روز آغاز برگزاری رقابت های المپیک 2020 تابستانی ژاپن، 500 روز باقی مانده است این کشور خود را برای برگزاری هرچه بهتر این رقابت ها آماده می کند.


ادامه خبر :