شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸ عنوان سایت را وارد کنید Saturday 20th of July 2019
عنوان سایت را وارد کنید
عنوان سایت را وارد کنید
عنوان سایت را وارد کنید
4 ماه قبل تسنیم

همایش بزرگ دستگاه های عضو ستاد خدمات سفرهای نوروزی استان کرمانشاه روز چهارشنبه در بوستان شرقی کرمانشاه برگزار شد.22 دستگاه در قالب 10 کمیته تخصصی امسال مسئول خدمات رسانی به مسافران نوروزی هستند.


ادامه خبر :

ads

جدیدترین خبرها