پنجشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸ Thursday 21st of March 2019
ads
ads
ads
  7 روز قبل     ایرنا

تهران- ایرنا- دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع) از شهادت یکی از مربیان ارشد دانشگاه در زمان انجام ماموریت آموزشی خبر داد.


ادامه خبر :