یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ Sunday 16th of June 2019
ads
ads
ads
  3 ماه قبل     ایسنا

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در این نشست با اشاره به اعضای هیئت علمی به عنوان اساسی‌ترین رکن و شاه کلید دسترسی به اهداف مترقی دانشگاه اظهار کرد: هر اقدامی که در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برای بهبود و ارتقا وضعیت اعضای هیئت علمی انجام شود، تأثیر فزاینده و طولانی مدتی خواهد داشت چرا که اعضای هیئت علمی ستون اصلی دانشگاه هستند و چنانچه بتوانیم ارتقا جدی در این حوزه ایجاد کنیم دانشگاه به جایگاه اصلی و واقعی که شایسته آن است خواهد رسید.


رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در این نشست با اشاره به اعضای هیئت علمی به عنوان اساسی ترین رکن و شاه کلید دسترسی به اهداف مترقی دانشگاه اظهار کرد: هر اقدامی که در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برای بهبود و ارتقا وضعیت اعضای هیئت علمی انجام شود، تأثیر فزاینده و طولانی مدتی خواهد داشت چرا که اعضای هیئت علمی ستون اصلی دانشگاه هستند و چنانچه بتوانیم ارتقا جدی در این حوزه ایجاد کنیم دانشگاه به جایگاه اصلی و واقعی که شایسته آن است خواهد رسید.

دکتر آقاجانی با بیان این که جذب اعضای هیئت علمی و تأمین نیروی انسانی یکی از مهمترین دغدغه های مدیران گروه ها است، از جذب ۳۴۶ عضو هیئت علمی جدید از مهر سال گذشته تاکنون خبر داد و گفت: از مجموع این افراد ۲۸۸ نفر معادل ۶۶ درصد مربوط به اساتید گروه های پایه است، این مهم اقدامی مؤثر بوده است که طی سال آتی نیز استمرار خواهد یافت.

به گزارش ایسنا، دکتر محمد آقاجانی در نشست پایان سال با مدیران گروه علوم پایه که با هدف بررسی دستاوردها و تبیین اهداف سال جدید صورت گرفت، از یکسال فعالیت درخشان و مؤثر مدیران و اعضای گروه در راستای ارتقا حوزه آموزش و افزایش تولیدات علمی، علیرغم مشکلات و دشواری های موجود قدردانی کرد.

اعضای هیئت علمی شاه کلید دسترسی به اهداف مترقی دانشگاه

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در این نشست با اشاره به اعضای هیئت علمی به عنوان اساسی ترین رکن و شاه کلید دسترسی به اهداف مترقی دانشگاه اظهار کرد: هر اقدامی که در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برای بهبود و ارتقا وضعیت اعضای هیئت علمی انجام شود، تأثیر فزاینده و طولانی مدتی خواهد داشت چرا که اعضای هیئت علمی ستون اصلی دانشگاه هستند و چنانچه بتوانیم ارتقا جدی در این حوزه ایجاد کنیم دانشگاه به جایگاه اصلی و واقعی که شایسته آن است خواهد رسید.

دکتر آقاجانی استقرار مرکز امور هیئت علمی را به منظور تکریم، سرعت بخشی، کاهش رفت و آمد ها و بروکراسی های موجود در مجموعه دانشگاه را اقدامی مؤثر دانست و بر استمرار و تکامل ارائه این خدمات تاکید کرد.

وی با بیان این که جذب اعضای هیئت علمی و تأمین نیروی انسانی یکی از مهمترین دغدغه های مدیران گروه ها است، از جذب ۳۴۶ عضو هیئت علمی جدید از مهر سال گذشته تاکنون خبر داد و گفت: از مجموع این افراد ۲۸۸ نفر معادل ۶۶ درصد مربوط به اساتید غیر بالینی است، این مهم اقدامی مؤثر بوده است که طی سال آتی نیز استمرار خواهد یافت.

دکتر آقاجانی با اشاره به ارتقا اعضای هیئت علمی در جلسه هیئت ممیزه دانشگاه اظهار کرد: ۸۳ مورد ارتقا طی ۱۵ ماه (از آذر سال گذشته تا امروز) اقدام مؤثری دیگری در راستای ارتقا جایگاه اعضای هیئت علمی بوده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در ادامه از استقرار مدل تمایز و اجرای نقشه جذب اعضای هیأت علمی در دانشگاه خبر داد و گفت: متمایز شدن صفت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است و اجرای مدل تمایز دانشگاه علوم پزشکی در سراسر کشور مثال زدنی است.

ارائه توضیحاتی درباره طراحی نقشه توسعه رشته مقاطع بخش دیگری از سخنان دکتر آقاجانی را به خود اختصاص داد، وی افزود: دانشگاه در حوزه آموزش نقشه روشنی را برای سال های آتی پیش رو دارد؛ در این مسیر موقعیت علمی گروه ها مشخص شده است تا گروه ها بتوانند مسیر خود را مشخص و در صورت لزوم اصلاح کنند.

راه اندازی فرصت های مطالعاتی خارج از کشور موضوع دیگری بود که دکتر آقاجانی از اجرای آن در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خبر داد و گفت: گروههای مختلف دانشگاه برای کسب مهارت های خاصی که مرز دانش هستند در دوره های سه تا شش ماهه به سایر کشورها اعزام می شوند؛ امروز در کشورو دانشگاه صرفاً به مدرک تحصیلی نیاز نداریم و در مقابل لازم است برای کسب مهارت در علوم بالینی و پایه در دوره های کوتاه مدت و بلند مدت آموزشی شرکت کنیم.

وی ضمن تاکید بر اهتمام بیشتر مدیران گروه ها به بهره مندی از فرصت های مطالعاتی خارج از کشور، ادامه داد: خوشبختانه در بعضی از گروه ها، فرد محل آموزش و مهارت مورد نظر را شناسایی کرده اند ؛ اجرای این مدل می تواند آورده بزرگی را برای دانشگاه به ارمغان بیاورد.

تاکید بر لزوم بیش از پیش همکاریهای گروه پایه و بالینی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جهت گیری حوزه پژوهش به سمت فناوری، تولید و خلق ثروت، کارآفرینی و در نهایت حل مشکلات نظام سلامت از رشد کمی ۳۶,۵ درصدی تولیدات علمی در سال گذشته، رشد کیفی ۴۹ درصدی استنادات، ۴۰ پله صعود در نظام رتبه بندی لایدن ، کسب رتبه اول تحقیقات دانشجویی و حضور در فهرست مؤسسه های برتر در نظام رتبه بندی دانشگاهی شانگهای در جمع ۸۰۰ دانشگاه برتر خبر داد.

دکتر آقاجانی با اعلام این خبر که دانشگاه در راستای اجرای بسته های تحول در آموزش پزشکی، برترین دانشگاه کشور از نگاه وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی است؛ استمرار این مهم را در گرو همکاری بیش از پیش گروه پایه و بالینی دانست.

وی نماد بارز همکاری گروه های پایه و بالینی را ابداع پیشرفته ترین روش درمان تومورهای مغزی در جهان توسط متخصصان دانشگاه ذکر کرد و لزوم ارتباط و همکاری هرچه بیشتر این دو حوزه را خواستار شد.

تحول شگرفی در ارتقا بهره وری ایجاد شده است

دکتر آقاجانی ارتقا بهره وری را یکی دیگر از سیاست های کلان دانشگاه معرفی کرد و افزود: بزرگترین مشکل کشور پایین بوده بهره وری در حوزه نیروی انسانی، مالی و فیزیکی است؛ کمیته بهره وری که از مهر سال گذشته در دانشگاه مستقر شده است به مدل جامعی رسیده است که نتایج و سامانه مدیریتی این کمیته مورد استقبال ویژه وزارت بهداشت قرار گرفته است، این کمیته به عنوان مدل و الگویی در کشور معرفی شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه داد: اجرای سامانه قدرتمند دانشگاه در حوزه بهره وری که توسط متخصصان این دانشگاه طراحی شده است، تحول شگرفی را در ارتقا بهره وری ایجاد خواهد کرد.

ایجاد پردیس مجتمع دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برای هم افزایی بیشتر و تجمیع مکان فیزیکی ستاد، دانشکده ها و خوابگاه ها یکی دیگر از چشم اندازهای سال ۹۸ بود که رئیس دانشگاه به آن اشاره کرد و خطاب به مدیران علوم پایه گفت: لازم است در سال پیش رو با همت و کار مضاعف و توأم با امید از موانعی که دشمنان بر سر راه کشور گذاشته اند به لطف الهی عبور کنیم.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در این نشست که در تالار شهید بهشتی دانشگاه با حضور معاونان آموزشی و تحقیقات و فناوری برگزار شد، مدیران گروه های علوم پایه به مواردی نظیر؛ تأمین مواد اولیه و آزمایشگاهی، تسریع روند امورمالی، آماده سازی زیرساخت ها برای ارتقا فناوری، جذب اعضای هیأت علمی جدید با توجه به بازنشسته شدن اساتید، توجه به بحث های فناوری و کاربردی شدن آن، تقویت روابط بین المللی ، همکاری بین بخشی گروه ها و استفاده از تجهیزات مشترک، استمرار روابط گروه ها با مسئولان دانشگاه، ترسیم مدل های مختلف جذب اساتید حوزه آموزش و پژوهش، برگزاری کارگاه های مختلف، راه اندازی سایت انگلیسی به منظور پذیرش دانشجو، تسهیل فرایندها ، توسعه آموزش مجازی و … اشاره کردند.

انتهای پیام

ادامه خبر :