پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸ Thursday 23rd of May 2019
ads
ads
ads
  2 ماه قبل     برترین ها

رضا خندان همسر نسرین ستوده به یک شبکه فارسی زبان گفت: دادگاه خانم ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر را به ۱۲ سال زندان محکوم کرده است.


تابناک نوشت: رضا خندان همسر نسرین ستوده به یک شبکه فارسی زبان گفت: دادگاه خانم ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر را به ۱۲ سال زندان محکوم کرده است.

اقای خندان اضافه کرد که "دادگاه یک رونوشت از این حکم را در اختیار خانم ستوده قرار داده است".

او تأکید کرد: "مطابق قانون اتهامات تجمیع می شود و بالاترین حکمی که به هر یک از اتهامات داده شده، قابلیت اجرا دارد. از مجموع ۳۳ ساله حبس برای هفت اتهام نسرین ستوده، اتهام او که ۱۰سال است، اجرا می شود.

اما بر اساس قانون افرادی که با بیش از سه اتهام مواجه باشند، حکم آن ها می تواند تا یک و نیم برابر افزایش یابد.

قاضی هم به همسر من ۱۲ سال حکم قابل اجرا داده است".

نسرین ستوده هفت عنوان اتهامی داشت که دادگاه انقلاب، فعالیت های خانم ستوده در مورد حقوق زنان و مخالفت او با حجاب اجباری را "تشویق به فساد و فحشا" تفسیر کرده است.

ادامه خبر :