جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸ Friday 24th of May 2019
ads
ads
ads
  2 ماه قبل     ایرنا

تهران - ایرنا - عضو هیأت علمی دانشگاه تهران معتقد است برای ساماندهی به تحقیقات کشور، انجام پژوهش ها به جای پژوهشکده های دستگاه های سیاست گذاری باید به دانشگاه ها سپرده شود.


علیرضا دهقان عصر جمعه در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا، با اشاره به اینکه روند پژوهش نباید به پژوهشکده های دستگاه های سیاست گذاری سپرده شود، اظهار کرد: باید بودجه ها صرف امور کارهای تحقیقاتی شوند و برای کاربردی شدن امور به اهالی دانشگاه واگذار شود. وی درباره اهمیت نتایج پژوهش دانشگاه ها اظهارداشت: در حال حاضر رابطه روند و نتایج پژوهش ها در سیاست گذاری و برنامه ریزی مطلوب نیست و بخش تأثیرگذار پژوهش ها در بخش تأثیرگذار سیاست گذاری ها بکار گرفته نمی شود. عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه در دانشگاه ها پتانسیل و کارایی عملکرد مطلوب وجود دارد، یادآور شد: روند مدیریت، برنامه ریزی و استفاده از پژوهش ها مشکل دارد. دهقان گفت: پژوهش ها حالتی پراکنده دارند، از این رو باید در یک بانک اطلاعات نتایج پژوهشی متمرکز شوند. عضو هیات علمی دانشگاه تهران با اشاره به نیاز یک مدیریت متمرکز در حوزه پژوهش های کشور خاطر نشان کرد: باید پژوهش ها در مکانی مانند مرکز ملی پژوهش های کشور جمع آوری شوند تا نتایج تحقیقات به صورت متمرکز در دسترس باشد. به گفته دهقان، با ایجاد یک بانک اطلاعاتی، نتایج تحقیقات باید یک جا و یکپارچه شود تا در نهایت با بهینه کردن هزینه پژوهش ها از انجام دوباره تحقیقات جلوگیری شود. وی افزود: تحقیقات باید از حالت نمایشی و آمارسازی خارج شود و در حوزه های سیاست گذاری مورد توجه قرار گیرد تا به وضعیت مطلوب دست یافت. دهقان گفت: دانشگاه ها پتانسیل انجام کارهای پژوهشی در تمام حوزه ها را دارند، اما به مدیریت پژوهشی در سطح ملی نیاز است. **9491 ** 1355 **

علمي آموزشي

دانشگاه

عليرضا دهقان

پژوهش

ارتباط با سردبیر newsroom@irna.ir

تماس بی واسطه با مسئولین

ادامه خبر :