پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸ Thursday 23rd of May 2019
ads
ads
ads
  2 ماه قبل     ایسنا

برگزیدگان سیزدهمین دوره جایزه کتاب سال شعر به انتخاب خبرنگاران معرفی شدند.


برگزیدگان سیزدهمین دوره جایزه کتاب سال شعر به انتخاب خبرنگاران معرفی شدند.

به گزارش ایسنا در بخش کتاب سال مهدی مظفری ساوجی و به عنوان برگزیده انتخاب شد. همچنین در بخش ویژه ی این جایزه با عنوان شاعران بدون کتاب (شاعران فارسی زبانی که تاکنون در ایران مجموعه شعر منتشر نکرده اند) سیده محبوبه بصری به عنوان نفر اول انتخاب شد و رضا عظیمی نیز به عنوان نفر دوم و نیلوفر شاطری و بیتا علی اکبری مقام سوم را در این بخش به خود اختصاص دادند. انتهای پیام

ادامه خبر :