پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸ Thursday 23rd of May 2019
ads
ads
ads
  2 ماه قبل     خبرآنلاین

ایسنا نوشت: پنتاگون قصد دارد تا سال ۲۰۲۳، پروژه جدیدی را برای گسترش سلاح‌های جدید فضایی به پایان برساند.


ایسنا نوشت: پنتاگون قصد دارد تا سال ۲۰۲۳، پروژه جدیدی را برای گسترش سلاح های جدید فضایی به پایان برساند.

پنتاگون قصد دارد تا سال آینده، یک پژوهش جدید را در مورد لیزرهای فضایی و شکل های جدیدی از دفاع موشکی با بودجه ۳۰۴ میلیون دلار آغاز کند.

این سازمان سعی دارد در بخشی از برنامه آزمایش سلاح های فضایی، تا سال ۲۰۲۳ یک پروژه مربوط به پرتوهای ذره ای خنثی را به صورت آزمایشی به مدار بفرستد. پژوهشگران برای ابداع لیزرهای قوی تر و فناوری های نسل آینده دفاع موشکی، بودجه ای معادل ۳۰۴ میلیون دلار درخواست کرده اند. ابداع چنین فناوری هایی، یک چالش فنی دشوار به شمار می رود.

پنتاگون با این هدف، دو پژوهش را آغاز کرده است. نخستین پژوهش، یک بررسی با بودجه ۱۵ میلیون دلار برای کشف توانایی ماهواره های مجهز به لیزر در از کار انداختن موشک های دشمن هستند. مقامات پنتاگون انتظار دارند که این پروژه در عرض شش ماه به پایان برسد.

برنامه دیگر پنتاگون، اختصاص بودجه به پژوهشی در مورد پرتوهای ذره ای خنثی در فضا است. این پرتوها، شکل متفاوتی از انرژی مستقیم هستند که عملکرد موشک ها را با کمک ذرات

ادامه خبر :