شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸ Saturday 23rd of March 2019
ads
ads
ads
  7 روز قبل     ایسنا

جمعی از پژوهشگران دانشگاه صنعتی شریف پس از سه سال تلاش مداوم موفق به ساخت دستگاه تکثیر ژن با قیمتی معادل یک دهم نمونه خارجی آن شدند.


جمعی از پژوهشگران دانشگاه صنعتی شریف پس از سه سال تلاش مداوم موفق به ساخت دستگاه تکثیر ژن با قیمتی معادل یک دهم نمونه خارجی آن شدند.

به گزارش ایسنا، "طراحی و ساخت دستگاه تکثیر ژن (PCR)" حاصل تلاش سه ساله

ادامه خبر :