دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸ Monday 27th of May 2019
ads
ads
ads
  2 ماه قبل     برترین ها

نتایج یک نظرسنجی ملی نشان می‌دهد که ۸۸.۶ درصد ایرانی‌ها تاکنون به تئاتر نرفته‌اند.


خبرگزاری ایسنا نوشت: نتایج یک نظرسنجی ملی نشان می دهد که ۸۸.۶ درصد ایرانی ها تاکنون به تئاتر نرفته اند.

بر اساس گزارش این نظرسنجی:

 ۶.۳ درصد پاسخگویان اعلام کرده اند که هرچند سال یک بار به تئاتر می روند.

 ۳.۱ درصد اعلام کرده اند سالی یک بار به تئاتر می روند.

 ۱.۳ درصد از پاسخگویان اعلام کرده اند هرچند ماه یک بار به تئاتر می روند.

 ۰.۵ درصد نیز اعلام کرده اند هر ماه یک بار می روند.

 ۰.۲ درصد نیز اعلام کرده اند هر ماه چند بار به تئاتر می روند.

ادامه خبر :