یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸ Sunday 26th of May 2019
ads
ads
ads
  2 ماه قبل     ایرنا

تهران – ایرنا- براساس بخشنامه سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور چنانچه حقوق و مزایای حقوق بگیران به صورت ارزی باشد، مالیات حقوق آنها در تاریخ پرداخت براساس نرخ آزاد (اعلامی در سامانه سنا) محاسبه می شود.


به گزارش روز شنبه ایرنا، «محمد قاسم پناهی» در بخشنامه ای به ادارت کل امور مالیاتی نوشته است که با توجه به ابهامات موجود در خصوص نحوه تسعیر ارز و با توجه به مصوبات اخیر هیات وزیران و بخشنامه های بانک مرکزی تغییراتی در نحوه تایمن ارز در سال 1397 اعمال شده است. نرخ تسعیر عبارت است از نرخ تبدیل دو واحد پولی به یکدیگر (شامل انواع نرخهای برابری رسمی، قراردادی و غیره) که در فرایند تسعیر بکار گرفته می شود؛ به نحوی که نتایج آن با آثار تغییرات نرخ ارز بر جریان های وجوه نقد واحد تجاری و ارزش ویژه آن هماهنگی داشته باشد و این اطمینان را ایجاد کند که صورت های مالی، تصویری مطلوب از نتایج عملکرد ارائه می دهد. برابر این بخشنامه، درآمد حقوق اتباع خارجی که در ایران کار می کنند، چنانچه کارفرم ایرانی یا خارجی یا اینکه مقیم خارج و فاقد شعبه و نمایندگی در ایران باشد، مشمول قانون مالیات های مستقیم می شود و با توجه به رعایت مقررات مشمول مالیات حقوق خواهد بود. همچنین در این بخشنامه تاکید شده که کارفرمایان حقوق را براساس وجه رایج کشور متبوع پرداخت کنند. اقتصام**9132**9189

اقتصاد

مالیات

حقوق ارزی

ارتباط با سردبیر newsroom@irna.ir

تماس بی واسطه با مسئولین

ادامه خبر :