شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸ Saturday 23rd of March 2019
ads
ads
ads
  7 روز قبل     ورزش 3

مصاحبه امروز بهروز رهبری فر علیه برخی از پیشکسوتان پرسپولیس نشان داد که این ماجرا کماکان ادامه دارد و باید دید ظرف روزهای آینده به کجا می رسد.


ادامه خبر :