شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸ Saturday 23rd of March 2019
ads
ads
ads
  7 روز قبل     ایرنا

تهران- ایرنا- معاون هماهنگ کننده نیروی انتظامی گفت: نیروی انتظامی از کسانی که متعهدانه و هنرمندانه در تصمیم گیری آسیب های اجتماعی و گسترش نظم و امنیت نقش آفرین هستند، حمایت و پشتیبانی می کند.


ادامه خبر :