دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸ Monday 27th of May 2019
ads
ads
ads
  2 ماه قبل     ایرنا

تهران- ایرنا- نماینده دادستان پرونده تعاونی های البرز ایرانیان و ولیعصر گفت: متهمان اموال را به نام اشخاص حقیقی و بدون اطلاع آنان منتقل می کردند که از جمله می‌توان به انتقال ملک سهرورد به نام احسان حیدری یا آپارتمانی در خیابان فرشته با قیمت چند میلیارد تومان و املاک 50 میلیارد تومانی به نام همسر متهمان قریانی و آزاد اشاره کرد.


ادامه خبر :