سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ Tuesday 18th of June 2019
ads
ads
ads
  2 ماه قبل     ایسنا

به دنبال شیوع سرخک در ماداگاسکار، کشور جزیره‌ای که در آن بسیاری در فقر شدید به سر می‌برند، بیش از ۱۲۰۰ نفر کشته شده و این شرایط مادران را بر آن داشته تا برای واکسیناسیون کودکان خود اقدام کنند.


به دنبال شیوع سرخک در ماداگاسکار، کشور جزیره ای که در آن بسیاری در فقر شدید به سر می برند، بیش از ۱۲۰۰ نفر کشته شده و این شرایط مادران را بر آن داشته تا برای واکسیناسیون کودکان خود اقدام کنند.

به گزارش ایسنا، ماداگاسکار اکنون با بزرگ ترین مورد شیوع سرخک در تاریخ خود مواجه شده و موارد ابتلا به این بیماری از شمار ۱۱۵ هزار نفر فراتر رفته است و به ادعای برخی متخصصان، مقاومت در برابر واکسیناسیونِ کودکان نیز از عوامل این شیوع گسترده نیست.

در حال حاضر سرخک در ایالات متحده آمریکا و دیگر بخش های جهان در نتیجه اطلاعات غلطی که والدین در مورد واکسیناسیون دریافت می کنند و نسبت به واکسینه کردن کودکان خود مقاومت نشان می دهند،

ادامه خبر :