دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ Monday 22nd of April 2019
ads
ads
ads
  7 روز قبل     ایرنا

تهران – ایرنا – رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، گفت: نشست های وزارت علوم با استادان دانشگاه ها به شکل نظام یافته تری ادامه می یابد.


به گزارش خبرنگار دانشگاه ایرنا، وحید احمدی امروز دوشنبه در نشست هم اندیشی وزیر علوم با استادان دانشگاه در محل وزارت علوم، برگزار شد گفت: وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تاکید دارد که مسائلی مانند اشتغال، مسائل اجتماعی، توسعه کسب و کار، ارتباط با صنعت و مقوله هایی همچون اندیشه های پژوهش محور و نتایج پژوهش های کاربردی و حضور اندیشمندان دانشگاهی می تواند در حل آنها تاثیر گذار باشد از جمله مسائلی است که نقش دانشگاه ها در حل آن باید پر رنگ تر باشد. وی افزود: تمام نظرات استادان دانشگاه ها در نشست اول که سال گذشته برگزار شد، جمع بندی کردیم. تصمیم بر این شد که این نشست ها در سال های آینده با شکل نظام یافته تری ادامه یابد و محورها از این حالت گستردگی و پراکندگی در بیاید و به صورت نظام یافته و تخصصی تر مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. احمدی تصریح کرد: این نظرات بعد از اینکه تحلیل و آنالیز شد در قالب پیشنهادات سازنده و عملیاتی، در مجموعه وزارتخانه و مدیریت ها انتقال پیدا کند و برای اجرا اقدام شود. وی ادامه داد: مقام معظم رهبری هم در فرمایشاتی که داشتند، روی برخی محورها از جمله علم و پژوهش تاکید کردند. محورهای بعدی معنوی و اخلاق، اقتصاد، عدالت، مبارزه با فساد اجتماعی، اداری، عزت ملی، مرزبندی با دشمن بود. در ابتدای سال 98 هم ایشان نکاتی را که مطرح کردند مشکلات اصلی کشور را مشکل اقتصادی دانستند. به گفته احمد، حضور فکری و اثرگذار دانشگاه و تاکید بر اینکه دانشگاه ها باید حضور فعال و برنامه ریزی عالمانه برای حل مشکلات داشته باشند، مدیریت عالمانه یعنی نقش اصلی دانشگاه ها و بعد از مباحثی که مطرح شد، بنابر این شد که موضوعات در قالب دو محور با عنوان تعامل دانشگاه با جامعه و نظام مدیریت آموزش عالی بررسی شود. رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، اظهار کرد: این تکلیف بر عهده مرکز تحقیقات گذاشته شد که با تعامل با دانشگاه ها و صاحب نظران محورها را دسته بندی کرده و همانطور که همه در جریان هستند ما مکاتبه ای با دانشگاه ها برای معرفی نماینده داشتیم. این نامه نگاری ها صورت گرفت و نمایندگان معرفی شدند و حدود 80 دانشگاه و مرکز پژوهشی انتخاب شدند و از 80 دانشگاه یاد شده، نظرات خود را اعلام می کنند که حدود 45 نفر از مجموعه افراد نظرات خود را ارائه کردند. **9492** 1200

علمي آموزشي

وزارت علوم

استاد دانشگاه

ارتباط با سردبیر newsroom@irna.ir

تماس بی واسطه با مسئولین

ادامه خبر :