دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ Monday 22nd of April 2019
ads
ads
ads
  6 روز قبل     اقتصاد نیوز

به‌نظر می‌رسد آنچه این روزها تحت عنوان نظریه پولی مدرن در ایالات‌متحده آمریکا مطرح شده در حقیقت چیزی جز توجیهی برای سیاست‌های چپگرایانه پوپولیستی نباشد. هیچ سخن جدیدی در این نظریه به اصطلاح مدرن وجود ندارد، اتفاقا کل آن نوعی بازگشت (ارتجاع) به‌نظریه خام‌اندیشانه کینزی است.


به نظر می رسد آنچه این روزها تحت عنوان نظریه پولی مدرن در ایالات متحده آمریکا مطرح شده در حقیقت چیزی جز توجیهی برای سیاست های چپگرایانه پوپولیستی نباشد. هیچ سخن جدیدی در این نظریه به اصطلاح مدرن وجود ندارد، اتفاقا کل آن نوعی بازگشت (ارتجاع) به نظریه خام اندیشانه کینزی است.

اگر به یاد آوریم که کینز نظریه پولی خود را ملهم از متفکران مرکانتیلیست می?دانست، آن وقت شاید به ابعاد

ادامه خبر :