پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ Thursday 20th of June 2019
ads
ads
ads
  2 ماه قبل     خبرآنلاین

طبق اعلام استاندار چهارمحال وبختیاری ۶ هزارمیلیارد ریال کل خسارت وارد شده می باشد که ۲ هزار و ۳۸۰ میلیارد ریال به بخش کشاورزی، ۲ هزار و ۴۹۰ میلیارد ریال به حوزه زیرساخت و یکهزار و ۱۲۰ میلیارد ریال به مسکن شهری و روستایی وارد شد.


طبق اعلام استاندار چهارمحال وبختیاری ۶ هزارمیلیارد ریال کل خسارت وارد شده می باشد که ۲ هزار و ۳۸۰ میلیارد ریال به بخش کشاورزی، ۲ هزار و ۴۹۰ میلیارد ریال به حوزه زیرساخت و یکهزار و ۱۲۰ میلیارد ریال به مسکن شهری و روستایی وارد شد.

ادامه خبر :