چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ Wednesday 19th of June 2019
ads
ads
ads
  2 ماه قبل     ایرنا

لید: تهران-ایرنا- استاد دانشگاه امام صادق و پژوهشگر مهدویت گفت: از لحاظ علمی در موضوع مهدویت ما هنوز در همان چارچوب پیش از انقلاب محصور شده ایم. همان گفتمان فعالیت یا انفعال در برابر ظهور. در حالیکه انقلاب اسلامی یک پاسخ به این انفعال بود.


به گزارش روز سه شنبه خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا ، محمد هادی همایون در هم اندیشی تخصصی مهدویت و چالش ها در این دانشگاه، در ابتدای سخنان ضمن اشاره به علوم اجتماعی گفت: در علوم اجتماعی آنچه در واقعیت دنبال میشود عظیمتر از آن چیزیست که در اذهان میگذرد.ما معمولا در مقام تحلیل و تبیین همیشه عقب تر هستیم. در حوزه مهدویت هم ما دچار چنین مشکلی شده ایم. در برابر پدیده ها مردم به طور طبیعی واکنش نشان میدهند. اما علما به خاطر چنبره زدن بحث روش و محصور بودن در دل این روش ها معمولا گرفتار می شوند. به همین علت آنها معمولا در برابر پدیده ها بیشتر شبیه ترمز عمل می کنند. مردم عامه اما اهل حرکت هستند. استاد دانشگاه امام صادق (ع) در ادامه افزود: تا اینجا اما مسیٔله خاصی نیست. ماجرا از جایی آغاز می شود که مردم خواهان نگرش و تبیین های علمی و همکاری و کمک آن هستند. در اینجاست که وقتی علم و جامعه علمی نمی تواند با آنان ارتباط بگیرد، این آشوب و اضطراب پدید می آید که خرافات به مباحث ورود کرده است. پس ورود علما به مسیٔله ها اهمیت اساسی می یابد. همایون ادامه داد: مسیٔله مهدویت نیز دچار چنین مشکل و وضعیتی شده است. ما هنوز نتوانسته ایم در رابطه با این موضوع نگرش ها و تبیین های لازم علمی را ارایه دهیم. از لحاظ علمی ما هنوز در همان چارچوب پیش از انقلاب محصور شده ایم. همان گفتمان فعالیت یا انفعال در برابر ظهور. در حالیکه انقلاب اسلامی یک پاسخ به این انفعال بود. اما پاسخی که سیاسی بود. در زمینه های علمی هم اما ما از همین منظر پاسخ سیاسی به بحث ورود کرده ایم و پرسش های بی شمار را بی پاسخ گذاشته ایم. پژوهشگر عرصه مهدویت خاطرنشان کرد: در قبال فلسفه مهدوی و در زمینه فعالیت علمی ما به موازات رویکرد فعال انقلاب اسلامی، متاسفانه دستمان خالیست. ما فکر میکنیم داستان ظهور در ردیف پایان های طبیعی دیگر،پایان جهان است. هر کسی به پایان جهان پاسخی داده است،ما هم یک پاسخ داده ایم. اما این نگاه اصلا اسلامی نیست. بحث در اینجا بحثِ پایان زمان است. زمان برداشته می شود. برای چه چنین مسیٔله ای رخ میدهد؟ اگر کسی بتواند بخشی از عدالت موعود را تحقق بخشد،آیا به همان میزان نیاز به حضرت کاسته شده است؟ تصویری که ما از حضرت داریم این است؟ همایون افزود: آیا با حضور حضرت نیازها تمام خواهد شد؟ در حالی که اگر عدالت برقرار شود مبتنی بر عدالت محقق شده،نیازهای جدیدی خواهد رویید. جریان ظهور یک ایستگاه خیلی مهم و اساسی در فلسفه مهدویت است.اما یک بحث رجعت هم در آینده وجود دارد.چقدر به پرسش های پیرامون رجعت پرداخته شده است؟ رجعت چگونه به قیامت متصل میشود؟ همایون در ادامه طرح پرسش های کمتر پرداخته شده پیرامون بحث مهدویت، گفت: زمان و مدت حکومت حضرت بنابر برخی روایات 19 سال گفته شده است. آیا با همین زمان قصه تمام میشود؟ بعدش چه؟ در حالیکه صحیح تر این است که بگوییم این مسیٔله تا قیامت برقرار است و معاد را هم باید در پرتو آن تعریف کنیم. استاد دانشکده معارف دانشگاه امام صادق ادامه داد: ما باید برگردیم و به همین موضوع منحط شده نشانه های ظهور به صورت جدی نگاه کنیم. آنهم با این تلقی که مهدویت اتفاقی نیست که یکبار رخ دهد و با جریان ظهور تمام شود. ما با حدود پانصد آیه فقهی یک نظام فقهی مفصل ایحاد کرده ایم که پاسخگوی نیازهای حکومتداری است. در حالیکه با حجم عظیم ایات پیرامون معاد نیز باید کار مشابهی صورت پذیرد و نظام فقهی آن ایجاد شود. چرا که مهدویت یک موضوع و فلسفه تاریخ است که از ابتدای نظام هستی در دل تاریخ تعبیه شده است. **9222**1601**

سیاسی

انقلاب اسلامی

مهدویت

محمد هادی همایون

ارتباط با سردبیر newsroom@irna.ir

تماس بی واسطه با مسئولین

ادامه خبر :