سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ Tuesday 18th of June 2019
ads
ads
ads
  2 ماه قبل     ایرنا

تهران - ایرنا - رئیس مرکز مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم از راه اندازی دفاتر مشاوره در یکی از اتاق سراهای دانشجویی خبر داد.


منصوره سادات صادقی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار دانشگاه ایرنا، گفت: راه اندازی دفاتر مشاوره در خوابگاه ها، پیشنهاد دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان به صندوق رفاه دانشجویان بود که با این پیشنهاد موافقت شد. وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر اتاق مشاوره در سراهای دانشجویی برخی دانشگاه های کشور فعال است اما در این طرح تمام دانشگاه ها باید حداقل یک دفتر مشاوره در سراهای دانشجویی راه اندازی کنند. به گفته این مسئول سازمان امور دانشجویان، در واقع صندوق رفاه دانشجویان با تجهیز یک اتاق به عنوان دفتر مشاوره در سراهای دانشجویی دانشگاه ها از این طرح حمایت می کند. مجتبی صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان نیز روز گذشته در مراسم تودیع و معارفه روسای سابق و جدید صندوق رفاه دانشجویان از راه اندازی این دفاتر در سراهای دانشجویی خبر داد. وی یکی از اهداف این طرح را دسترسی راحت و آسان دانشجویان به مشاور عنوان کرد. **9492** 1200

علمي آموزشي

سازمان امور دانشجويان

دفتر مشاوره

سراهاي دانشجويي

ارتباط با سردبیر newsroom@irna.ir

تماس بی واسطه با مسئولین

ادامه خبر :