سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ Tuesday 18th of June 2019
ads
ads
ads
  2 ماه قبل     ایرنا

تهران – ایرنا – رئیس سازمان امور دانشجویان، گفت: در فرایند نقل و انتقال دانشجویان که از اول اردیبهشت آغاز می شود تنها با درخواست های اضطراری آنها برای نقل و انتقال موافقت صورت می گیرد.


مجتبی صدیقی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار دانشگاه ایرنا در مورد آغاز فرآیند نقل و انتقال دانشجویان در دانشگاه ها، اظهار کرد: فرآیند نقل و انتقال دانشجویان در دانشگاه های کشور از اول اردیبهشت ماه به مدت 45 روز در سامانه خدمات آموزشی سازمان امور دانشجویان آغاز می شود. وی افزود: ثبت درخواست دانشجویان طبق روال هر سال انجام می شود و دانشگاه های مبدأ و مقصد هر کدام به مدت 45 روز برای ارائه اظهار نظر خود در مورد بررسی درخواست نقل و انتقال دانشجویان مهلت دارند. رئیس سازمان امور دانشجویان در مورد شرط موافقت با درخواست های دانشجویان برای نقل و انتقال در دانشگاه محل تحصیل و دانشگاه مدنظر برای ادامه تحصیل، تاکید کرد: توصیه می کنیم دانشجویان در محل دانشگاه فعلی، تحصیل شان را به پایان برسانند چرا که جا به جایی در حد محدود و خیلی کم صورت می گیرد. معاون وزیر علوم با بیان اینکه به منظور کاهش رفت و آمد دانشجویان میان دانشگاه های مبدأ و مقصد، سامانه خدمات آموزشی درخواست های آنها را ثبت می کند، اظهار کرد: تنها در شرایطی با درخواست نقل و انتقال دانشجویان موافقت می شود که مشکلی خارج از اختیار برای فرد در دانشگاه مبدأ ایجاد شده باشد. صدیقی افزود: در صورتیکه مشکل دانشجو به قبل از شروع تحصیل بازگردد، با درخواستش موافقت نمی شود چرا که نباید آن دانشگاه را برای تحصیل انتخاب می کرد. بنابراین تنها با شرایط اضطراری دانشجویان برای انتقال موافقت می شود که البته نظر دو دانشگاه مبدأ و مقصد مبنای انتقال دانشجویان است. **9492** 1200

علمي آموزشي

سازمان امور دانشجويان

نقل و انتقال

دانشگاه

ارتباط با سردبیر newsroom@irna.ir

تماس بی واسطه با مسئولین

ادامه خبر :