جمعه ۳۰ فروردین ۱۳۹۸ Friday 19th of April 2019
ads
ads
ads
  3 روز قبل     ایسنا

اسفند ماه سال گذشته بود که تصاویری از ساخت و ساز در نزدیکی بقعه باباقاسم از عرفای قرن هشتم هجری که مزارش از سالیان دور تاکنون یکی از زیارتگاه‌های مهم محلات قدیمی اصفهان است منتشر شد. تصاویری که نشان می‌داد این اتفاقات در نزدیکی این بقعه در حال روی دادن است و گودبرداری نیز در کنار چنین بقعه‌ای انجام شده است.


اسفند ماه سال گذشته بود که تصاویری از ساخت و ساز در نزدیکی بقعه باباقاسم از عرفای قرن هشتم هجری که مزارش از سالیان دور تاکنون یکی از زیارتگاه های مهم محلات قدیمی اصفهان است منتشر شد. تصاویری که نشان می داد این اتفاقات در نزدیکی این بقعه در حال روی دادن است و گودبرداری نیز در کنار چنین بقعه ای انجام شده است.

به گزارش ایسنا، در همان اوایل اسفند ماه سال گذشته معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان به خبرنگار ایسنا گفت "مجوزی در سال 94 برای ساخت و ساز به مالک این زمین داده شده است، اما در آن مجوز کاملا ملاحظات میراثی محکم تاکید شده است و در یک بند عنوان شده چون این زمین در حریم بلافصل اثر تاریخی قرار دارد گودبرداری ممنوع است" ناصر طاهری با استناد به این اصل از توقف عملیات در کناره این بنا صحبت به میان آورد.

ادامه خبر :