دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ Monday 17th of June 2019
ads
ads
ads
  2 ماه قبل     ایرنا

تهران - ایرنا - معاون وزیرعلوم و رئیس سازمان امور دانشجویان، گفت: در فرایند نقل و انتقال دانشجویان که از اول اردیبهشت آغاز می شود تنها با درخواست های اضطراری آنها برای نقل و انتقال موافقت صورت می گیرد.


ادامه خبر :