دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ Monday 17th of June 2019
ads
ads
ads
  2 ماه قبل     ایسنا

اعضای شورای شهر تهران با نامگذاری خیابانی به نام «محمد رضا شجریان» موافقت کردند.


اعضای شورای شهر تهران با نامگذاری خیابانی به نام «محمد رضا شجریان» موافقت کردند.

به گزارش ایسنا،

ادامه خبر :